Opłacaj rachunki kartą Visa w serwisie Rachunki imoje i wygrywaj nagrody
Weź udział
Czym jest serwis Rachunki imoje
Rachunki imoje to serwis, który za pomocą najnowszej technologii pomaga w zbieraniu rachunków z różnych źródeł w jedno miejsce
Jak wziąć udział w konkursie
1
Zarejestruj się w serwisie Rachunki imoje
2
Zapłać za swoje rachunki Kartą Visa
3
Odpowiedz na pytanie:
Dlaczego warto opłacać rachunki kartą Visa w serwisie Rachunki imoje?
Do wygrania ponad 1000 nagród
Walcz o voucher do sklepu on-line o wartości nawet 10 000zł
Jak opłacać rachunki kartą Visa w serwisie Rachunki imoje
Zarejestruj się w serwisie Rachunki imoje
Wskaż swojego dostawcę prądu, gazu czy innych mediów (użyj połączenia z dostawcy eBOK)
Podaj dane niezbędne do zapisania karty (numer karty, datę ważności, kod CVV2, swoje imię i nazwisko oraz adres email)
Bezpieczeństwo danych

Płatność kartą jest jedną z najczęściej wybieranych form płatności za zakupy online. Jest szybka, bezpieczna i niezawodna.

Teraz, dzięki serwisowi Rachunki imoje, możesz płacić kartą Visa również za rachunki od dostawców mediów, telefonii, internetu i telewizji. Dodatkowo, każda faktura opłacona z użyciem karty Visa daje szansę na zdobycie wspaniałych nagród w konkursie!

Weź udział
Opłać rachunki kartą Visa w serwisie Rachunki imoje
Partnerzy konkursu
Nota prawna
Konkurs trwa w okresie od dnia 29.09.2021 r. do dnia 22.11.2021 r. Formularz konkursowy przesłany po dniu 22.11.2021 r. nie stanowi zgłoszenia do konkursu i nie podlega ocenie Organizatora. Czynności związane z przyznawaniem i odbiorem nagród oraz rozpatrywaniem reklamacji zakończą się do dnia 10.01.2022 r. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U.2020.0.1740), która najpóźniej w dniu wysłania formularza zgłoszeniowego do konkursu spełnia następujące warunki: posiada miejsce zamieszkania oraz adres dla doręczeń na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia; ma ukończone 18 lat; posiada pełną zdolność do czynności prawnych; posiada konto w Serwisie Rachunki imoje. Warunkiem udziału w Konkursie jest podjęcie następujących czynności: opłacenie kartą VISA w Serwisie Rachunki imoje co najmniej jednego rachunku pobranego poprzez połączenie z dostawcą e-bok; wysłanie odpowiedzi na pytanie konkursowe za pomocą formularza; akceptacja regulaminu konkursu, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach określonych w regulaminie konkursu, wyrażona przez zaznaczenie w odpowiedniej rubryce formularza. Szczegółowe warunki, sposób przeprowadzenia konkursu i wysokość nagród określa regulamin dostępny na stronie internetowej pod adresem https://rachunki.imoje.pl/legal/rachunkisieplaca_regulamin.pdf.