Logo Visa
Konkurs "Rachunki się płacą" został zakończony
Przejdź do Rachunki imoje
Rachunki imoje Tags
Czym jest serwis Rachunki imoje
Rachunki imoje to serwis, który pozwala zarządzać swoimi rachunkami w jednym miejscu. Od teraz zapłacisz za prąd, gaz, internet oraz telefon za pomocą jednego kliknięcia.
Partnerzy konkursu
Logo partner Alsen
Logo partner phlov
Logo partner Konesso
Logo partner tania ksiazka
Nota prawna
Konkurs trwa w okresie od dnia 29.09.2021 r. do dnia 22.11.2021 r. Formularz konkursowy przesłany po dniu 22.11.2021 r. nie stanowi zgłoszenia do konkursu i nie podlega ocenie Organizatora. Czynności związane z przyznawaniem i odbiorem nagród oraz rozpatrywaniem reklamacji zakończą się do dnia 10.01.2022 r. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U.2020.0.1740), która najpóźniej w dniu wysłania formularza zgłoszeniowego do konkursu spełnia następujące warunki: posiada miejsce zamieszkania oraz adres dla doręczeń na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia; ma ukończone 18 lat; posiada pełną zdolność do czynności prawnych; posiada konto w Serwisie Rachunki imoje. Warunkiem udziału w Konkursie jest podjęcie następujących czynności: opłacenie kartą VISA w Serwisie Rachunki imoje co najmniej jednego rachunku pobranego poprzez połączenie z dostawcą e-bok; wysłanie odpowiedzi na pytanie konkursowe za pomocą formularza; akceptacja regulaminu konkursu, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach określonych w regulaminie konkursu, wyrażona przez zaznaczenie w odpowiedniej rubryce formularza. Szczegółowe warunki, sposób przeprowadzenia konkursu i wysokość nagród określa regulamin dostępny na stronie internetowej pod adresem https://rachunki.imoje.pl/legal/rachunkisieplaca_regulamin.pdf.